Säännöt

Kuvake.net-palvelun käyttäjien tulee noudattaa aina alla olevia sääntöjä. Säännöt koskevat palvelun sisällön kaikkia osa-alueita. Sääntöjen noudattamatta jättämisestä seuraa varoitus, jäähy sekä lopulta tunnuksen poistaminen palvelusta. Törkeissä tai toistuvissa tapauksissa tunnus voidaan poistaa varoittamatta ja tarvittaessa olemme myös yhteydessä poliisiin. Mahdollisesti menetettyä Kultajäsenyyttä, krediittejä tai muita lisäpalveluita ei korvata. Huomaathan, että kaikki tuottamasi sisältö voidaan jäljittää. Tulkinnallisissa tapauksissa ja riitatilanteissa lopullisen päätöksen asiaan tekee aina palvelun ylläpito.

Kiellettyä on

 • Väkivaltaisen tai seksuaalisen sisällön lisääminen tai tuottaminen.
 • Hyvän maun vastaisen, epäasiallinen tai Viron lakia rikkovan sisällön lisääminen tai tuottaminen.
 • Rasistisen sisällön lisääminen tai tuottaminen.
 • Tekijänoikeuksia rikkovan sisällön lisääminen tai tuottaminen.
 • Seksiin tai nettiseksiin yllyttäminen, sen ehdottaminen ja tarjoaminen.
 • Toisten henkilöiden kiusaaminen, haukkuminen, ahdisteleminen, uhkailu ja pelottelu.
 • Laittoman toiminnan harjoittaminen, sen tekemiseen rohkaisu, ehdottelu tai painostaminen.
 • Toisena henkilönä esiintyminen.
 • Henkilökohtaisten tietojen häiritsevä utelu (näihin tietoihin luetellaan esimerkiksi: salasanat, osoitteet, puhelinnumerot, sähköposti - ja messenger -yhteystiedot).
 • Propagandan levittäminen.
 • Floodaaminen sekä muu häiriköitäväksi tulkitava viestintä.
 • Mainostaminen ilman ylläpidon lupaa.
 • Useamman kuin yhden tunnuksen hallinnointi.

Kuva- ja videosäännöt

Lisätessäsi materiaalia palveluun sinun tulee huomioida seuraavia asioita:

 • Oletuskuvan tulee olla tuore, selkeä ja tunnistettava sekä siinä pitää näkyä kasvosi.
 • Kuva tai video ei saa olla hyvän maun vastainen, epäasiallinen, Viron lakia tai palvelun sääntöjä rikkova.
 • Kuva tai video ei saa sisältää alastomuutta tai muuten liian seksuaalista sisältöä.
 • Kuvan sekä videon ominaisuuksia voi muokata myöhemmin (kuvateksti, arvosteltavuus, tagit).
 • Sinulla tulee olla tekijänoikeudet lähettämääsi materiaaliin tai lupa sen käyttöön omistajalta. Kysythän luvan myös muilta materiaalissa esiintyviltä henkilöiltä julkaisuun. Luovutat oikeudet materiaalin käyttöön palveluntarjoajalle, tekijänoikeudet jäävät sinulle. Käyttäjä vastaa itse kaikesta lähettämästään materiaalista.
 • Ylläpitäjät voivat poistaa epäasiallisen ja sääntöjenvastaisen materiaalin ilman varoitusta. Törkeistä ja toistuvista väärinkäytöksistä seuraa jäähy tai käyttäjän poistaminen palvelusta.

Chat- ja gallup säännöt

Edellä mainitut säännöt koskevat myös chat- ja gallup -osioita. Sääntöjen rikkominen johtaa kyseisiä osa-alueita koskevaan jäähyttämiseen. Toistuvasta tai törkeästä rikkeestä seuraa tunnuksen poisto.