Kuvake.net -sivuston käyttöehdot

Yleistä

Kuvake.net ("palvelu") on Internet -palvelu osoitteessa www.kuvake.net. Tämä sopimus on voimassa Kuvake.netin ("palveluntarjoaja") ja palvelun käyttäjän ("käyttäjä") välillä.

Käyttäessään www.kuvake.net -sivustoa, käyttäjä sitoutuu noudattamaan tässä mainittuja käyttöehtoja. Palvelun käyttö on sallittua vain, jos käyttäjä sitoutuu noudattamaan käyttöehtoja.

Palvelu on tarkoitettu vain yli 18-vuotiaille.

Käyttöehdot

Sivujen sisältö on Kuvake.netin tai kolmannen osapuolen omaisuutta. Sisältöön luetaan mukaan tavaramerkit, tuotemerkit, liiketunnukset sekä muut vastaavat. Sisältöä suojataan tekijänoikeuslailla ja muilla laeilla. Mikäli oikeuksia sivuihimme ja sen sisältöön ei nimenomaisesti ole myönnetty, ne pidätetään. Sivujen käyttäjällä ei ole oikeutta kopioida, siirtää, jaella tai tallentaa sivujen sisältöä tai osaa siitä ilman palveluntarjoajan etukäteistä kirjallista suostumusta. Sisällön osittainenkin jakeleminen ilman etukäteistä kirjallista palveluntarjoajan suostumusta on kiellettyä, poikkeuksena ainoastaan tässä mainitut tapaukset.

Sivuja saa katsella tietokoneella tai vastaavalla laitteella ja niistä saa tulostaa osia käyttäjän henkilökohtaiseen, yksityiseen, ei-kaupalliseen käyttöön. Mikäli sivuilla julkaistujen muiden asiakirjojen käyttöön liittyy muita käyttöehtoja, näistä mainitaan asiakirjan yhteydessä.

Sivuiltamme mahdollisesti linkitettyjen sivujen käyttöön sovelletaan kyseisten sivujen käyttöehtoja. Palveluntarjoajalla ei ole mahdollisuuksia vaikuttaa niillä olevan aineiston sisältöön eikä niiden sisältö ole palveluntarjoajan hallinnassa. Siirtyessään tällaisille sivuille, käyttäjän on tutustuttava ja hyväksyttävä niiden mahdolliset käyttöehdot. Siirtymällä tällaisille sivuille, käyttäjä hyväksyy, että kyseiset sivut tai niiden sisältö eivät ole palveluntarjoajan hallinnassa.

Palvelussa julkaistava aineisto toimitetaan ilman takuuta saatavuuden, luotettavuuden, keskeytyksettömyyden, sisällön tai muunkaan ominaisuuden suhteen. Palveluntarjoaja ei ole vastuussa sisällön soveltuvuudesta mihinkään tiettyyn tarkoitukseen eikä vastaa sivuilla tarjotun palvelun tai sen keskeytymisen aiheuttamista suorista, epäsuorista, tai muistakaan vahingoista tai menetyksistä. Palveluntarjoaja pidättää itselleen oikeuden muuttaa sivuja ja rajoittaa niille pääsyä milloin tahansa.

Lähettämällä palvelimillemme materiaalia, käyttäjä vakuuttaa ja vastaa siitä, että aineisto ei ole laitonta tai epäasiallista. Käyttäjä sitoutuu myös kohtuullisia varotoimia käyttäen varmistamaan, että aineistossa mahdollisesti olevat virukset tai muut vahingolliset ominaisuudet on poistettu. Käyttäjä vahvistaa ja varmistaa myös, että käyttäjän lähettämä aineisto on käyttäjän omaa tai käyttäjällä on rajoitukseton oikeus antaa se palveluntarjoajalle, joka voi käyttää ja julkaista aineistoa maksutta, ja/tai sisällyttää sen omiin käyttötarkoituksiinsa maksutta ja ilman velvoitteita käyttäjää kohtaan. Palveluntarjoaja ei ole vastuussa käyttäjän lähettämästä aineistosta eikä sen sisällöstä, ja voi poistaa käyttäjien lähettämän aineiston sivuiltaan milloin tahansa.

Palvelun käyttöehtoihin sovelletaan Viron lakia.

Palveluntarjoaja